Donordrama

Wereldwijd is er een groot tekort aan nierdonoren. Het aantal donoren is jarenlang hetzelfde gebleven terwijl de vraag- met name door toename van het aantal mensen met suikerziekte of een hoge bloeddruk- juist schrikbarend is gestegen. Eind 2014 stonden er in de Europese Unie 50.000 mensen op de wachtlijst voor een niertransplantatie; 15 tot 30 procent van hen overleed voordat er een nier beschikbaar was. Zo’n 30 sterfgevallen per dag.

In 'Donordrama' volgen we niet alleen het verhaal van patiënten, maar kijken we ook naar de toenemende handel in nieren op het internet en komen we terecht in India waar we ons begeven in het illegale netwerk van nierhandelaren, straatarme donoren en corrupte dokters.

regie Joost van der Valk, Mags Gavan research Anne Meijer-van Putten montage Patrick Janssens eindredactie BNNVARA Sjoerd van den Broek producent Monique Busman, Michiel van Erp

Geproduceerd door De Familie Film & TV, in coproductie met